Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD TOSIK"

Utlenianie barwników ozonem i nadtlenkiem wodoru w roztworach wodnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem ozonu i nadtlenku wodoru do odbarwiania modelowych roztworów barwników o stężeniu 100 mg/dm3. Do badań użyto handlowych postaci następujących barwników: oranż helaktynowy DE2G, błękit helaktynowy D5RF, fiolet kwasowy R i błękit helionowy RL. Stwierdzono, że ozon odbarwiał wszystkie roztwory w krótkim czasie, co świadczyło o dużej szybkości reak[...]

Zastosowanie H2O2 i NaClO do utleniania wybranych barwników z udziałem katalizatora Fe(II)

Czytaj za darmo! »

Zbadano zastosowanie nadtlenku wodoru i chloranu( I) sodu do utleniania barwników fioletu kwasowego R i błękitu helionowego RL w roztworach wodnych roztworów o stężeniu 100 mg/L. Wyznaczono wpływ stężenia katalizatora w zakresie jonów Fe(II) od 0 do 30 mg/L, różnych dawek utleniaczy oraz pH i temperatury na wydajność utleniania barwników w przyjętym stałym czasie reakcji 120 min. Stwierdzo[...]

 Strona 1