Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JACEK FALL"

Wykorzystanie metod chromatograficznych w badaniu syntetycznych olejów silnikowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości efektywnego wykorzystania - oprócz konwencjonalnych technik pomiarowych - metod chromatograficznych w analizie i charakterystyce olejów bazowych i silnikowych. Połączenie wszystkich danych uzyskiwanych omawianymi metodami odgrywa istotną rolę podczas wyznaczania klasy lepkości tych olejów silnikowych oraz określania oleju podstawowego użytego w produkcji tych pier[...]

Zastosowanie odwróconej chromatografii gazowej do badania procesu utleniania olejów podstawowych

Czytaj za darmo! »

Oleje podstawowe syntetyczne, półsyntetyczne i mineralne w sposób istotny różnią się wieloma właściwościami fizykochemicznymi, w tym odpornością na utlenianie. Oceny odporności badanego oleju na proces utleniania dokonuje się na podstawie zmian wartości lepkości kinematycznej w 40°C oraz przyrostu koksu. Wykorzystanie powyższych parametrów fizykochemicznych nie pozwala jednak na pełną ocen[...]

Zastosowanie odwróconej chromatografii gazowej do śledzenia procesu utleniania olejów mineralnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono próby utleniania różnych olejów mineralnych otrzymywanych w klasycznych procesach rafineryjnych. W szczególności utleniano oleje otrzymywane z destylatów próżniowych (olej parafinowy, 200SN, 400SN) oraz olej brighstockowy (HBS) uzyskiwany z pozostałości po destylacji próżniowej. Różnią się one składem grupowym i budową chemiczną. W przypadku oleju parafinowego istotnym czynn[...]

Wykorzystanie metod chromatograficznych w badaniu właściwości gaczy brightstockowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono laboratoryjną metodę otrzymywania gaczu brightstockowego z pozostałości próżniowej (pozostałości pochodzącej z destylacji ropy naftowej pod obniżonym ciśnieniem). W tym celu wykorzystano, opracowaną uprzednio, metodę stosowaną do oznaczania składu grupowego asfaltów i pozostałości próżniowych. Wydzielone gacze (surowy i rafinowany) porównano z gaczem parafinowym ciężkim otrz[...]

 Strona 1