Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA IWANOWSKA"

Wykorzystanie odpadów gumowych do napełniania elastomerów uretanowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę otrzymywania kompozycji poliuretanowo-gumowych z wykorzystaniem miału gumowego oraz wyniki pomiarów wybranych właściwości uzyskanych materiałów. Kompozycje wytwarzano poprzez wprowadzenie miału gumowego w ilości od 1 do 60% mas. do prepolimeru uretanowego syntezowanego z diizocyjanianu MDI i oligoestrolu Poles 55/20. Prepolimer przedłużano glikolem butylenowym zawiera[...]

Wykorzystanie odpadów polistyrenowych do napełnienia elastomerów uretanowych otrzymywanych z glikolizatów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę otrzymywania kompozycji poliuretanowo-polistyrenowych z wykorzystaniem odpadów polistyrenowych z płyt do elewacji budynków i glikolizatów (pozyskanych w procesie glikolizy odpadów poliuretanowych) oraz wyniki pomiarów wybranych właściwości uzyskanych materiałów. Kompozycje wytwarzano poprzez wprowadzenie rozdrobnionego polistyrenu w ilości od 1 do 15% mas. do prepolime[...]

 Strona 1