Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF UZIAŁŁO"

Granice grubości. Ultracienkie nieorientowane folie polipropylenowe


  Typowy zakres grubości folii cPP otrzymywanych przy użyciu technologii wylewania wynosi 20-100 μm. W większości aplikacji opakowaniowych zastosowanie mają folie o grubości 25-60 μm.W technologii cast grubość folii jest uzyskiwana poprzez różnicę prędkości liniowej strumienia stopionej masy wypływającej z głowicy oraz prędkości obwodowej walca odbierającego folię. Wytworzenie prawidłowej folii nieorientowanej stanowi wyzwanie zarówno po stronie jakości i wyposażenia dostępnego parku maszynowego, jak i zastosowanych rozwiązań recepturowych. W większości nowoczesnych linii technologicznych przeznaczonych do wytwarzania nieorientowanych folii polipropylenowych cPP istnieje możliwość uformowania struktury warstwowej przez zastosowanie 3-, 5- bądź 7-warstwowego bloku zasilającego (ang. Feed-block) stanowiącego rodzaj formującego podzespołu łączącego ekstrudery z głowicą p[...]

Jak opakować zapach? DOI:


  Ogólne bogacenie się społeczeństwa następujące wraz z rozwojem gospodarczym powoduje, że coraz większa liczba mieszkańców danego kraju pozyskuje możliwości finansowe pozwalające na zaspokajanie potrzeb innych niż podstawowe. W ciągu ostatnich lat w kraju dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na różne formy kompozycji zapachowych stosowanych nie tylko w branży kosmetycznej lub perfumeryjnej, ale również w gospodarstwie domowym czy segmencie tzw. kosmetyków samochodowych.Możliwość dostarczenia konsumentom kompozycji zapachowych w postaci zawieszek zapachowych, zapachów samochodowych, zapachów przeznaczonych do szaf, zmywarek, odkurzaczy itp. wymusza na producentach stosowanie zaawansowanych materiałów opakowaniowych mogących sprostać wszystkim wymaganiom zarówno pod względem estetyki, funkcjonalności, jak i szybkości i wydajności pakowania oraz odpornych na agresywne działanie substancji zapachowych. Najpopularniejsze materiały stosowane w technice opakowaniowej substancji zapachowych w różnych postaci[...]

Badania reologiczne plastizoli barwionych pastami i suchymi pigmentami

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań reologicznych plastizoli barwionych suchymi pigmentami i pastami. Wyznaczono współczynnik pseudoplastyczności, maksymalną lepkość i energię aktywacji lepkiego płynięcia barwionych plastizoli. Stwierdzono istotny wpływ powierzchni właściwej pigmentu i środka powierzchniowo czynnego w paście na przebieg krzywej płynięcia plastizolu. The PVC plastisols were coloured[...]

Badania reologiczne plastizoli poli(chlorku winylu) podczas przechowywania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań reologicznych plastizoli PVC z dodatkiem ksylenu, octanu n-butylu, butanolu, cykloheksanonu i mieszanin butanolu z cykloheksanonem podczas przechowywania. Wyznaczono lepkość maksymalną, współczynnik pseudoplastyczności i energię aktywacji lepkiego płynięcia próbek plastizoli bezpośrednio po przygotowaniu oraz w czasie przechowywania przez 42 dni. Za pomocą równań matematycznych opisano zmianę tych parametrów w czasie przechowywania plastizolu z uwzględnieniem ilości dodanej cieczy organicznej. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że do rozcieńczania plastizoli korzystne jest użycie ksylenu, octanu n-butylu lub mieszanin butanolu z cykloheksanonem. Poly(vinyl chloride) was plasticized with Bu2 phthalate and dild. with Me2C6H4, BuOAc, BuOH, c[...]

 Strona 1