Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EDWARD GORYLEWSKI"

Stan obecny i perspektywy górnictwa siarki w Polsce

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obecny stan produkcji siarki w świecie. Omówiono działania zmierzające do określenia wielkości produkcji siarki w Polsce w powiązaniu z zapotrzebowaniem na rynkach światowych i w kraju. Dokonano przeglądu najważniejszych działań w zakresie unowocześnienia wydobycia i przetwórstwa siarki podejmowanych w celu poprawy efektywności przemysłu siarkowego. Światowa produkcja siarki k[...]

Możliwości dalszej produkcji siarki kopalnej w Polsce na tle światowych tendencji jej pozyskiwania i zastosowania

Czytaj za darmo! »

Mimo występowania w Polsce bogatych złóż siarki rodzimej i wysokiego poziomu stosowanych technologii, polskie górnictwo siarki przeżywa trudny okres, wynikający głównie z przewagi na rynkach światowych tańszej siarki z odzysku i zmniejszenia popytu na nawozy sztuczne. Przedstawiono możliwości utrzymania dwóch pracujących w Polsce kopalń siarki ("Jeziorko" i "Osiek"), opierając się na analizi[...]

 Strona 1