Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Pietrzak"

Rozkład wytworów papierniczych oraz donic z masy papierowej z dodatkiem otrębów zbożowych w wybranych rodzajach gleby

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki z kolejnego etapu badań nad możliwością zastosowania otrębów zbożowych w produkcji wybranych wytworów papierniczych, które prowadzone są w IChTD Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dotychczasowe badania wykazały iż odpad młynarski nie pogarsza w istotny sposób oznaczanych właściwości wytrzymałościowych, a w niektórych przypadkach nawet je polepsza [5,6]. Otręby mogą znaleźć zastosowanie podczas wytwarzania, między innymi donic papierowych stosowanych w ogrodnictwie. Omówiono charakterystykę donic papierowych z różnym procentowym dodatkiem otrębów zbożowych (żytnich i pszenny, w ilości 3% i 5%) dotyczące szybkości ich degradacji w glebie. Ww. donice ulegają również szybkiemu rozkładowi w glebie, jak donice z obiegu handlowego z dodatkiem torfu, które są obecnie powszechnie stosowane. Izabela Modzelewska, Maciej Pietrzak: Degradation in selected soil types of paper products and pots manufactured from paper pulp supplemented with cereal bran. The current article presents results of a consecutive stage of investigations regarding possibilities of utilization of cereal bran to manufacture selected paper articles which are carried out at the Institute of Chemical Wood Technology (IChWT) of the Poznań University of Life Sciences. Experiments which have been carried out so far show that mill wastes do not compromise significantly the determined strength properties and, in certain cases, even improve them [5, 6]. The applied bran can be utilised to manufacture, among others, paper pots employed in gardening. Characteristics of paper pots with different percentage addition of cereal bran (rye and wheat at the level of 3% and 5%) regarding the rate of their degradation in the soil were discussed. The examined pots also undergo rapid degradation in the soil and the rate of this degradation is similar to that of pots widely available commercially in which peat is used as an additive. Wytwor[...]

 Strona 1