Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WIT WITKIEWICZ"

Poliuretanowo-stalowe konstrukcje sandwiczowe typu SPS

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób otrzymywania oraz wyniki badań wytrzymałościowych zrealizowanych w próbach jednoosiowego zginania elementów warstwowych stalowo-poliuretanowych jako konstrukcje SPS (sandwich plate system). Poliuretany syntetyzowano metodą prepolimerową z diizocyjanianu MDI oraz oligoestroli o różnej budowie i ciężarze cząsteczkowym. Prepolimery przedłużano za pomocą małocząsteczkowyc[...]

Poliuretanowo-stalowe konstrukcje sandwiczowe typu SIP

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób otrzymywania elementów warstwowych stalowo-poliuretanowych typu SIP (structural insulated panels). Mikroporowate poliuretany syntezowano metodą prepolimerową z diizocyjanianu MDI oraz oligoestrolu Poles 55/20. Prepolimery poddawano reakcji z uprzednio przygotowaną mieszaniną poliolową w celu przedłużenia łańcucha i wytworzenia spienionego układu poliuretanowego. Syste[...]

 Strona 1