Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW POŁOMSKI"

Podajniki ulotek farmaceutycznych


  Produkty farmaceutyczne, nim zostaną wprowadzone do obrotu detalicznego, muszą zostać poddane procesowi rejestracji. W jego ramach dokonuje się ocena jednego z istotnych składników produktu: ulotki informacyjnej.Szczegółowe wytyczne dotyczące projektowania informacyjnych ulotek farmaceutycznych, zawarte są w przepisach Prawa Farmaceutycznego; ten sam akt prawny narzuca również obowiązek badania czytelności ulotek w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowania produktów ochrony zdrowia. W praktyce wymagania prawne determinują konieczność stosowania coraz większych arkuszy ulotek, co w wielu przypadkach komplikuje użytkownikommaszyn pakujących proces automatycznego konfekcjonowania leków. Klasycznym rozwiązaniem stosowanym w kartoniarkach użytkowanych w przemyśle farmaceutycznym są składarki ulotek (zazwyczaj firmy GUK), podłączone do układów transmisyjnych doprowadzających złożone ulotki w strefę podawania ich do kartoników. Składarki montowane są zarówno na kartoniarkach o ruchu skokowym, jak i na maszynach o ruchu ciągłym. Konstrukcja tych urządzeń pozwala na pracę z wydajnością do 240 ulotek na minutę. Składarki te mają za[...]

 Strona 1