Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Eugeniusz Rączka"

Z życia SITPH - 210 lat rozwoju procesu wielkopiecowego.

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych S.A. oraz Huty Łabędy S.A. zorganizowało w Gliwicach konferencję na temat "Wpływ hutnictwa na rozwój aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Gliwice". Prezydent miasta Zygmunt Frankiewicz objął konferencję honorowym patronatem i udostępn[...]

Z ŻYCIA SITPH


  Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa Dokonania i zamierzenia na 2014 rok.Z udziałem prezesa SITPH prof. dr hab. inż. Janusza Szpytko odbyło się w katowickim Domu Technika 14 stycznia 2014 r tradycyjne spotkanie noworoczne Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa SITPH, podczas którego dokonano podsumowania działalności w 2013 r. i zapoznano zebranych z zamierzeniami na rok bieżący. Przybyłych na spotkanie (blisko 50 osób), wśród których znalazł się również zaproszony przewodniczący Komisji Seniorów SITPH Kazimierz Kucharski, powitał przewodniczący Stefan Kmiecik. Wyraził zadowolenie z dużej frekwencji oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania oraz uroczystego wystroju sali i stołów. Zebrani zaakceptowali proponowany program spotkania i uczcili minutą ciszy kolegów, którzy w ub. roku odeszli na zawsze: prof. Stefana Zem[...]

Wspomnienie pośmiertne Mgr inż. Stefan Kmiecik (1926-2016) DOI:

Czytaj za darmo! »

W wieku 90 lat zmarł Stefan Kmiecik, który w całym swoim dorosłym życiu realizował trzy pasje: zawodową, historyczną i rodzinną. Ukończył Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, studiował na Politechnice Śląskiej oraz w Akademii Górniczo--Hutniczej, uzyskując dyplom mgr. inż. mechanika. Pracował 40 lat w przemyśle metali nieżelaznych, zajmując odpowiedzialne stanowiska kierownicze i dyrektorskie. Aktywność zawodową zakończył w 1990 roku[...]

 Strona 1