Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA DĘBSKA"

Z półki księgarskiej


  Recenzowany podręcznik jest efektem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych zespołu autorów w stosowaniu zaawansowanych metod statystycznych i chemometrycznych do planowania oraz opracowywania wyników doświadczeń. Powstał z zamysłem przekazania studentom wiedzy na temat zasad matematycznego projektowania optymalnych warunków prowadzenia doświadczenia chemicznego. Podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera niezbędne wiadomości na temat matematycznych podstaw planowania doświadczeń, w tym określony zostaje cel oraz zasady organizacji i realizacji doświadczeń. Autorzy omawiają cztery podstawowe kroki, do których zaliczają: (1) sformułowanie problemu badawczego, (2) wybór, przygotowanie i wykonanie planu doświadczenia, (3) opracowanie wyników planu doświadczenia prowadzące do zbudowania modelu, oraz (4) ocenę uzyskanych wyników prowadzoną z zastosowaniem metod testowania hipotez statystyczny[...]

Wykorzystanie wiedzy pozyskanej z obrazów mikroskopowych do klasyfikacji cieczy roboczych

Czytaj za darmo! »

Podjęto próbę określenia klasy czystości cieczy roboczych metodą w pełni zautomatyzowaną, bazującą na interpretacji mikroskopowych obrazów graficznych cząstek zanieczyszczeń występujących w badanych olejach. Zakresem badań objęto obrazy mikroskopowe cieczy przesączonej przez sączki, zarejestrowane za pomocą kamery sprzężonej z komputerem. Aby zidentyfikować obiekty stanowiące zanieczyszcze[...]

Nowa metoda pozyskiwania wiedzy z chemicznych technologicznych baz danych

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano metodologię automatycznego generowania baz wiedzy o technologii w postaci zbioru reguł składniowych, który jest tworzony z wykorzystaniem wypełnionych przez ekspertów formularzy elektronicznych, do których wprowadzone zostaną dane o awariach. Ponadto, eksperci mogą: utworzyć komputerową wersję schematu technologicznego, zaznaczyć na nim miejsca rozmieszczenia urządzeń pomiar[...]

 Strona 1