Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA MARCEWICZ-KUBA"

Wpływ faz aktywnych modyfikatorów katalizatorów DESONOX na ich aktywność w procesie odsiarczania gazów pochodzących ze spalania węgla kamiennego

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było otrzymanie katalizatora efektywnie usuwającego SO2 z gazów spalinowych podczas spalania węgla pochodzącego z KWK "Bogdanka". Przedstawiono wpływ dodatku molibdenu oraz zeolitu na aktywność katalityczną i właściwości fizykochemiczne katalizatorów DESONOX. Największy stopień usunięcia ditlenku siarki z gazów odlotowych ok. 55%, uzyskano dla katalizatorów zeolitowo-octanowych[...]

 Strona 1