Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA OWCZAREK"

Właściwości kauczuku chloroprenowego usieciowanego aminosilanami

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano sposób sieciowania kauczuku chloroprenowego (CR) za pomocą związków krzemoorganicznych zawierających grupy aminowe. Związki te, tzw. ami nosi lany, nadają się do tworzenia węzłów sieci z grupami funkcyjnymi elastomeru bez dodatku katalizatorów lub stabilizatorów. Powstające w ten sposób jonowe węzły sieci elastomerowej wpływają na właściwości mechaniczne oraz zdolność do roz[...]

 Strona 1