Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ GROCHOWSKI"

SUSZARKI FLUIDALNE DO MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH

Czytaj za darmo! »

Pierwsze suszarki fluidalne zostały w Polsce skonstruowane i wdrożone w połowie lat siedemdziesiątych przez Instytut Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej w zespole kierowanym przez prof. Cz. Strumiłło. Z tego zespołu pracowników wywodzi się firma inżynieryjno- konsultingowa OMNIKON, istniejąca od dziesięciu lat, wprowadzająca do polskiego przemysłu nową generację suszarek fluidaln[...]

Nowe rozwiązanie problemu suszenia gruboziarnistej zawiesiny nieorganicznej w kombinowanej suszarce rozpryskowo-fluidalnej

Czytaj za darmo! »

W procesie produkcji paszowych fosforanów wapniowo-magnezowych występuje problem właściwego wyboru sposobu i parametrów procesu suszenia zawiesiny ze względu na znaczne ilości wody do odparowania i szeroki przedział rozmiaru dość dużych cząstek. Problemu tego nie udało się pokonać w pierwotnej wersji rozwiązania. Zespół autorów tej pracy dokonał modernizacji instalacji, wprowadzając minimu[...]

 Strona 1