Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA MIKOŁAJSKA"

Biodegradowalne materiały polimerowe

Czytaj za darmo! »

Skrobię termoplastyczną (TPS) plastyfikowano gliceryną w procesie wytłaczania i zastosowano do wytwarzania biodegradowalnych kompozytów z polimerami syntetycznymi i poliestrem alifatycznym (PEA). Scharakteryzowano właściwości fizyczne TPS i kompozytów TPS/PEA oraz ich strukturę metodami SEM, WAXS i spektrofotometrii FTIR. Oznaczono odporność kompozytów skrobiowych na działanie amyloglukozydazy. Dokonano przeglądu metod przerobu skrobi. Thermoplastic potato starch was prepard. by coextrusion with glycerol and used for manufg. biodegradable composites by compounding with poly(butylene terephthalate). The starch and the composites were studied for structure by IR spectroscopy. The mech. properties of the products were also detd. The composites consisted of 2 immiscible phases [...]

Selektywne uwodornienie modelowych <4> nienasyconych ketonów

Czytaj za darmo! »

Cztery a,b-nienasycone ketony poddano katalitycznemu uwodornieniu na platynowych katalizatorach osadzonych na nośn i kac h tlenkowych (ditlenek krzemu, tlenek magnezu, tritlenek glinu), modyfikowanych ditlenkiem tytanu lub ditlenkiem cyrkonu. Proces prowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym w temp. 423-523 K przy molowym stosunku wodoru do ketonu 2:1 oraz obciążeniu katalizatora 2 g/g h. Mo[...]

 Strona 1