Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Montowska"

Peptydomika przetworzonych produktów mięsnych i ich autentyczność DOI:10.15199/65.2016.11.5


  W ciągu ostatniej dekady nastąpił gwałtowny rozwój nowoczesnych, zaawansowanych technik spektrometrii mas i narzędzi bioinformatycznych, dzięki którym peptydomika wyewoluowała z proteomiki jako nowa dziedzina wiedzy, zajmująca się nie tylko analizą białek, ale przede wszystkim pojedynczych peptydów w złożonych próbach biologicznych. Zaletą peptydomiki, opartej na technikach spektrometrii mas, jest możliwość różnicowania nie tylko pomiędzy gatunkami, ale również pomiędzy tkankami czy białkami w obrębie tego samego gatunku.Obecnie badania peptydomiczne prowadzi się m.in. w celu identyfikacji unikalnych markerów peptydowych mających zastosowanie w analizie autentyczności, inaczej mówiąc w wykrywaniu zafałszowań i uwierzytelnianiu przetworzonych produktów mięsnych. W artykule omówiono zasady, definicje i przedstawiono metody analityczne stosowane w peptydomice, a także jej możliwości w zakresie wykrywania zafałszowań produktów mięsnych na podstawie markerów peptydowych pochodzących z białek mięsa.Standardowe metody proteomiczne identyfikują setki białek w złożonych próbkach biologicznych, ale peptydomika zapewnia lepszy wgląd w białkowy skład próbki dzięki możliwości szybkiej analizy peptydów, czyli krótkich fragmentów białka o niskiej masie cząsteczkowej, na podstawie kolejności ułożenia (sekwencji) aminokwasów w łańcuchu peptydowym. Obecnie w nauce funkcjonuje pojęcie peptydomu, który jest zdefiniowany jako zestaw wszystkich peptydów obecnych w komórce, tkance lub danym organizmie. Pierwotnie badania peptydomiczne były ukierunkowane na analizę peptydów endogennych obecnych in vivo w danej próbie. Mają one często na celu jednoczesną analizę i identyfikację tysięcy małych peptydów obecnych w złożonych próbkach biologicznych, otrzymanych w wyniku procesu trawienia białek znajdujących się w próbie, za pomocą enzymów proteolitycznych egzogennych lub endogennych, najczęściej trypsyny. W efekcie w medycynie klinicznej [...]

Markery peptydowe na tropie mięsa i składników niemięsnych w produktach mięsnych Peptydy na tropie... DOI:10.15199/65.2017.3.6


  Peptydomika ma duży potencjał w wykrywaniu zafałszowań przetworzonych produktów mięsnych dzięki możliwości identyfikacji mięsa i składników niemięsnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, takich jak mięso odkostnione mechanicznie, mączki mięsno-kostne, preparaty krwi, białka mleka oraz dodatków roślinnych, opartej na analizie stabilnych termicznie markerów peptydowych. Markery tego rodzaju są zwykle unikalne zarówno dla gatunku, jak i białka z którego pochodzą, np. miozyny i mioglobiny pochodzących z różnych gatunków zwierząt, fibrynogenu i kolagenu wołowego lub wieprzowego, kazeiny bydlęcej czy białek soi. W artykule omówiono możliwości peptydomiki w zakresie wykrywania zafałszowań produktów mięsnych na podstawie markerów peptydowych pochodzących z mięsa i z białkowych składników niemięsnych.Produkty mięsne zawierają grubo, średnio lub drobno rozdrobnione surowce mięsne, a także inne bogate w białko składniki pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso odkostnione mechanicznie (MOM), preparaty krwi, białka mleka i składniki roślinne. Peptydomika pozwala oznaczać składniki białkowe w złożonych próbach biologicznych na podstawie tysięcy krótkich peptydów powstałych w wyniku trawienia próby enzymami proteolitycznymi, najczęściej trypsyną. Analizy peptydomiczne mogą być skutecznym narzędziem w wykrywaniu zafałszowań produktów mięsnych, czyli w badaniach autentyczności. Jednak warunkiem powodzenia tego rodzaju badań jest uprzednia detekcja i identyfikacja stabilnych termicznie markerów peptydowych. Markery tego rodzaju muszą być odporne na procesy technologiczne, nie mogą zostać uszkodzone w trakcie wytwarzania produktu oraz muszą być specyficzne dla danego gatunku zwierzęcia lub rośliny i/lub białka, z którego pochodzą. Dobrymi markerami są np. peptydy pochodzące z białka miozyny, które pozwalają różnicować wołowinę i koninę lub peptydy pochodzące z kazeiny bydlęcej, pozwalające identyfikować dodatek mleka i produktów[...]

 Strona 1