Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Gutkowska"

Wpływ kampanii "5 porcji warzyw, owoców lub soku" na świadomość konsumenta DOI:


  SŁOWA KLUCZOWE: kampania, owoce, warzywa, sok, konsument KEY WORDS: fruit, vegetables, juice, consument Głównym założeniem projektu "5 porcji warzyw, owoców lub soku" jest popularyzacja zasad zdrowego odżywiania oraz zachęcanie do takiego komponowania codziennej diety, aby na stałe znalazły się w niej warzywa, owoce oraz sok. Projekt jest skierowany m.in. do dzieci w szkołach oraz w przedszkolach przy założeniu, że dzięki placówkom szkolnym i przedszkolnym oraz zatrudnionym w nich nauczycielom możliwe będzie podniesienie świadomości najmłodszych, a także ich rodziców nt. prozdrowotnych korzyści wynikających ze stosowania diety opartej na warzywach, owocach i ich przetworach, w tym sokach. W działania projektu od lat angażują się osoby znane z mediów, a także coraz szersze grono ekspertów oraz specjalistów z zakresu żywienia i pediatrów, uwiarygadniających swoim udziałem rzetelność promowanych idei. Celem kampanii "5 porcji warzyw, owoców lub soku" jest zwiększenie poziomu wiedzy żywieniowej polskich konsumentów, w tym świadomości zależności zdrowia od sposobu żywienia, w odniesieniu zarówno do piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej zaproponowanej przez Instytut Żywności i Żywienia w 2016 r., jak i zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) promujących ideę "mniej cukru, soli i tłuszczu, więcej błonnika". Do 2016 r. warzywa i owoce ustępowały miejsca produktom zbożowym, natomiast zgodnie z aktualnymi wytycznymi IŻŻ zajmują w niej podstawowe miejsce, odzwierciedlając tym samym ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju człowieka, dzięki podaży wielu cennych związków (składników mineralnych, witamin, polifenoli), w istotny sposób wpływających na zmniejszenie ryzyka zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, cukrzycę i nowotwory, przyczyniając się tym samym do wydłużenia życia człowieka [6]. Przeciętne roczne spożycie owoców i ich przetworów (bez soków) w gospodarstwach domowych o[...]

Reformulacje produktów żywnościowych DOI:


  Zachodzące zmiany w zakresie prowadzonego stylu życia mają niewątpliwy wpływ na powstawanie niekorzystnych zjawisk w obszarze zdrowia publicznego. Przemysł żywnościowy aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach mających na celu zahamowanie niekorzystnych trendów m.in. przez zmianę składu produktów. Podejmowane przez przemysł działania reformulacyjne (tj. w zakresie zmiany receptur) dotyczą szczególnie redukcji soli, cukru, kwasów tłuszczowych nasyconych oraz kwasów tłuszczowych typu trans. Jednocześnie podejmowane są działania na rzecz podwyższenia zawartości składników odżywczych uznawanych za korzystne dla zdrowia - np. błonnika, pełnych ziaren, owoców, warzyw czy niskotłuszczowych produktów mlecznych. Prowadzone są również działania zmierzające do obniżenia całkowitej wartości energetycznej produktów. Badania przeprowadzone na rynku duńskim wskazują, że wraz z zastąpieniem w diecie produktów standardowych produktami poddanymi reformulacji, następuje pozytywna zmiana spożycia składników odżywczych.Zachodzące zmiany w zakresie nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej mają niewątpliwy wpływ na powstawanie wielu niekorzystnych zjawisk w obszarze zdrowia publicznego. Zaliczyć można do nich między innymi wzrastający odsetek osób wykazujących nadwagę i otyłość. Nadwaga i otyłość należą do czynników ryzyka zwiększonej zachorowalności i umieralności z powodu wielu chorób przewlekłych, a zwłaszcza chorób układu krążenia, nowotworów oraz cukrzycy. Ponadto istotnie przyczyniają się do rozwoju chorób układu ruchu o etiologii przeciążeniowej. Nadwadze i otyłości często towarzyszą nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia metaboliczne, jak np. hiperlipidemia czy hiperglikemia [1]. Według szacunków w Europejskim Regionie WHO 150 mln osób dorosłych oraz 15 mln dzieci spełnia kryteria rozpoznania otyłości [2]. TwE sNtyDluE żNyCciJaE k ZoMnsIuAmNentów Przewlekły brak równowagi pomiędzy energią dostarczaną z pożywieniem a ener[...]

 Strona 1