Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ KOSTECKI"

Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach dennych z użyciem nadtlenku wapnia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań biochemicznej degradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w osadach dennych z zastosowaniem nadtlenku wapnia jako środka utleniającego. Średni stopień zredukowania stężenia dla 16 oznaczanych WWA wyniósł po 150 dniach, w warunkach laboratoryjnych 83%. W warunkach in situ przy dawce 200 g CaO2/m2 stopień ten wyniósł 68% a przy dawce 100 g CaO[...]

 Strona 1