Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WANDA ZAJDEL"

Hydroizomeryzacja 1-butenu do 2-butenów w obecności katalizatorów palladowych

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że izomeryzacja 1-butenu do 2-butenów z udziałem katalizatorów palladowych przebiega łatwo w zakresie temp. 350÷380 K w obecności wodoru. Stopień konwersji 1-butenu w procesie hydroizomeryzacji wynosi ponad 90%. Izobutylen zawarty w przemysłowej frakcji C4 nie ulega oligomeryzacji. Proces może być wykorzystany do oddzielenia 1-butenu od izobutylenu lub wzbogacenia frakcji C4 w [...]

Optymalizacja preparatyki katalizatorów metodą planowania doświadczeń - wybór modeli matematycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposoby statystycznego wyboru złożonych modeli matematycznych dotyczących preparatyki katalizatora oraz wykorzystanie ich do optymalizacji przebiegu procesu na przykładzie katalizatora palladowego stosowanego w procesie hydroizomeryzacji 1-butenu. iele problemów doświadczalnych w chemii i technologii chemicznej można zdefiniować jako zagadnienia ekstremalne, np. wyznaczenie op[...]

 Strona 1