Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAEL HUBER"

Odporność na ścieranie ważna przy produkcji opakowań


  Pierwotnie opakowania miały służyć jako zabezpieczenie produktów na czas transportu, przeładowywania oraz magazynowania. Obecnie muszą spełniać o wiele więcej funkcji związanych ze strategią marketingową, stanowią bowiem nośnik wielu niezbędnych informacji oraz reklamy wizualnej.Podczas procesu drukowania dochodzi do powstawania różnych zjawisk towarzyszących, często przysparzających wielu problemów i uniemożliwiających wysokojakościowy druk. Najczęściej są one powodowane niewłaściwymi parametrami stosowanych farb i roztworu zwilżającego, a także wadliwą jakością papieru. Problemy mogą powodować także: nieprawidłowa regulacja mechanizmów maszyny oraz specyficzna charakterystyka powierzchni obciągu i formy drukowej. Ponieważ wszystkie biorące udział w drukowaniu elementy wzajemnie na siebie oddziaływają, muszą być do siebie właściwie dobrane. Część problemów można przewidzieć na drodze odpowiednich badań, by podjąć stosowne środki zaradcze. Od wszystkich druków opakowaniowych wymaga się na [...]

 Strona 1