Wyniki 1-10 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej S."

Mapy wiedzy w organizacji

Czytaj za darmo! »

Mapa wiedzy pozwala szerzej spojrzeć na aktywność człowieka w organizacji.Jest wiele instrumentów zarządzania wiedzą. Specjaliści od zarządzania zaliczają do nich: spotkania komunikacyjne, nabycie wiedzy z zewnątrz, wspólną wizję, rotację stanowisk pracy, pracę zespołową i szereg innych. Z kolei informatycy proponują następujące narzędzia: zarządzanie dokumentami, preselekcję danych, ocenę [...]

Zarządzanie zmianami technicznymi

Czytaj za darmo! »

Liczba i jakość wprowadzonych zmian w przedsiębiorstwie świadczy o wyzwoleniu potencjału twórczego personelu, otwartości na innowacje.Przedsiębiorstwa można podzielić na dwie grupy, patrząc z punktu widzenia odpowiedzialności za obsługę zmian technicznych (konstrukcyjnych i technologicznych). Do pierwszej grupy zaliczyć można te, które zajmują się odtwarzaniem produktów na podstawie cudzej [...]

 Strona 1  Następna strona »