Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAROLINA DONIEC"

Ocena niestabilności plastycznej stali mikrostopowych odkształcanych z wykorzystaniem technik SPD

Czytaj za darmo! »

Materiały o drobnoziarnistej strukturze wykazują wysokie własności wytrzymałościowe. Silne rozdrobnienie ziarn podwyższając wytrzymałość powoduje jednocześnie spadek własności plastycznych. W przypadku materiałów o strukturach silnie rozdrobnionych wykorzystanie właściwej oceny mechanizmów odkształcenia i umocnienia, pozwala na poprawę własności plastycznych. Ograniczoną zdolność do odkształceń plastycznych można skutecznie oceniać wykorzystując kryterium niestabilności plastycznej, tzw. kryterium Considére. Wartość odkształcenia równomiernego, wyznaczana w próbie jednoosiowego rozciągania jest efektem historii odkształcania, m.in. energii zmagazynowanej w postaci podstruktury dyslokacyjnej. W wyniku wyżarzania po silnym odkształceniu na zimno obserwuje się proces zmiany tej podstruktury w trwałą strukturę ultradrobnoziarnistą. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę ilościową wpływu wielkości odkształcenia zmagazynowanego w procesie wieloosiowego ściskania (MaxStrain) na skuteczność oceny odkształcenia równomiernego z wykorzystaniem kryterium Considére. Modelowanie własności mechanicznych stali mikrostopowych przeprowadzono przy wykorzystaniu programu Abaqus Standard. Zgodność uzyskanych wyników symulacji komputerowej z wynikami doświadczalnymi potwierdza możliwość zastosowania zaproponowanego rozwiązania do oceny własności plastycznych materiałów otrzymywanych technikami SPD (Severe Plastic Deformation), w których wykorzystuje się silną akumulację odkształcenia. The grain refinement causes an improvement in the material strength, but on the other hand, the ductility decreases in ultrafine grained (UFG) materials (the materials with a grain size below 1μm). Proper understanding of the deformation and strengthening mechanisms that control the mechanical response of UFG steels can be the way to improve their ductility. The loss of ductility corresponding to the plastic instability can be obtained from a true stress-true strain curve usin[...]

 Strona 1