Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAREK WALCZAK"

Jubileusz 100-lecia polskiego dozoru technicznego

Czytaj za darmo! »

Urząd Dozoru Technicznego jest kontynuatorem działań rozpoczętych 7 stycznia 1911 r. przez Warszawskie Stowarzyszenie dla Nadzoru nad Kotłami Parowymi, które polscy przemysłowcy założyli w celu uzyskania wsparcia przy zapewnianiu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię pary wodnej. W 2011 roku obchodzimy stulecie działalności polskiego dozoru technicznego. Od czasu powstania Warszawskiego Stowarzyszenia polski dozór techniczny wspiera przemysł i polską gospodarkę w przeciwdziałaniu zagrożeniom w eksploatacji urządzeń technicznych oraz w ograniczaniu ryzyka do poziomu sp[...]

Poprawa efektywności produkcji chloru metodą diafragmową drogą zmian konstrukcyjnych elektrolizerów

Czytaj za darmo! »

Na podstawie analizy spadków napięcia w elementach konstrukcyjnych elektrolizera do wytwarzania chloru i wodorotlenku sodu metodą diafragmową, przez które przepływa prąd zasilający proces elektrolizy, zaproponowano zastosowanie połączeń prądowych pomiędzy płytami miedzianymi, stanowiącymi doprowadzenie prądu do korpusu katodowego a komorami katodowymi, na których powierzchni wydziela się [...]

 Strona 1