Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSEJ CHUYEV"

Application of the plane adaptive model of the piercing mill deformation zone in the determination of the piercing process parameters

Czytaj za darmo! »

Methodology and software for building of a plane model of the piercing mill deformation zone intended to solve problems of optimum mill setup have been developed. Formulas for the calculation of spatial constraints created by the mill rolls at the entire deformation zone length with an account for the roll turn by the rolling-off angle and the feed angle have been derived. Application of this model as a part of software for the calculation of piercing mill setup parameters allows avoidance of errors in the piercing mill setup both at the beginning and the end of the roll life when worn rolls are used. Efficiency of this model usage has been proved in plant conditions. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 523 W pracy przedstawiono metodykę i oprogramowanie do budowy płaskiego modelu walcowania w walcarce dziurującej w celu rozwiązania problemu doboru optymalnych nastaw walcarki. Wyprowadzone zależności służące do określania zależności przestrzennych występujących na całej długości strefy odkształcenia, w tym obliczania zukosowania walców i kąta chwytu. Wykorzystując ten model jako część oprogramowania służącego do obliczania parametrów nastawy walcarki dziurującej można uniknąć błędów podczas jej regulowania, zarówno na początku eksploatacji walców, jak również po ich maksymalnym zużyciu. Efektywność przedstawionego modelu została potwierdzona w warunkach przemysłowych. Key words: piercing mill, plug, plane model, wear, roll, mill setup Słowa kluczowe: walcarka dziurująca, głowica trzpienia dziurującego, płaski model zużycia walca, nastawa walcarki 1. In the process of the piercing mill operation, as the entry cones of the rolls are getting worn out, a problem of a forced change of the mill setup param[...]

 Strona 1