Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Kryczko"

Aluminiowa puszka napojowa pod mikroskopem


  Puszki na napoje z wieczkiem łatwootwieralnym (EO), produkowane z blachy aluminiowej lub stalowej, są do dzisiaj jednym z najczęściej stosowanych opakowań do napojów. Niezaprzeczalnymi atutami przemawiającymi za ich powszechnym stosowaniem są lekkość, wytrzymałość i kształt pozwalający na ich ekonomiczny transport i magazynowanie oraz dobre przewodnictwo cieplne umożliwiające szybkie doprowadzenie zapakowanego napoju do oczekiwanej temperatury. Nie bez znaczenia jest również fakt, że mogą być wykorzystane przez konsumenta bez konieczności użycia dodatkowego naczynia. Zgodnie z definicją opakowania zawartą w Polskiej Normie PN-O-79000 "puszka napojowa ma być wyrobem zapewniającym utrzymanie określonej jakości pakowanych produktów, przystosowanie ich do transportu i składowania oraz prezentacji...". Takie sformułowanie wymusza szereg wymagań, którym muszą sprostać producenci puszek. Puszka ma nie tylko spełniać funkcję marketingową i przyciągać konsumentów wyglądem - atrakcyjną litografią i kształtem. Puszka przede wszystkim, tak jak inne opakowania, ma zapewnić bezpieczeństwo produktu i utrzymanie jego trwałości. Jako integralna część produktumusi jak najlepiej zabezpieczać zapakowany napój przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych podczas transportu i przechowywania, tak aby zapewnić jego świeżość, trwałość i atrakcyjność, a jednocześnie nie wykazywać negatywnegowpływu na jego bezpieczeństwo zdrowotne i jakość. Nie można także zapominać, że na puszkę oddziałuje zapakowany w nią napój. Z uwagi na t[...]

Podstawowe wymagania dla opakowań metalowych do żywności o przedłużonej trwałości


  Opakowanie zabezpiecza produkt przed niekorzystnymi zmianami zachodzącymi podczas jego przechowywania, transportu i użytkowania. Znaczący rozwój technik pakowania nie zmienił faktu, iż podstawowym opakowaniem do żywności o przedłużonej trwałości nadal pozostaje puszka metalowa.Przewaga puszki nad innymi materiałami opakowaniowymiwynika zwysokiego poziomuwytrzymałości i barierowości metalu, zapewniającego najlepsze zabezpieczenie produktu przed niekorzystnym działaniem środowiska, utratą własności i starzeniem. Cały łańcuchwytwarzania żywności o przedłużonej trwałości, począwszy od produkcji opakowań, poprzez ich napełnianie i obróbkę termiczną, aż po transport i magazynowanie, kryje wiele niebezpieczeństw. Jakie zatem wymagania powinno spełnić opakowanie, aby uzyskać zdrowy i bezpieczny produkt finalny? Norma PN-O-79551:1997, pomimo iż ma status wycofanej, pozostaje nadal jedynym dokumentem stanowiącym podstawę dla producentów i odbiorców opakowań. Dokument ten podaje podstawowe wymagania dla opakowań oraz opis metod badań. Istotnym elementem decydującym o trwałości konserwy jest szczelność opakowania. Newralgicznym miejscem puszki metalowej pod tym względem jest podwójna zakładka, w miejscu połączenia pobocznicy puszki z wieczkiem/denkiem. Na jej parametry, tj. wolną przestrzeń i wskaźnik procentowy zakładki, mają wpływ wywinięcie kołnierza pobocznicy puszki oraz grubość blachy pobocznicy i wieczka. Drugim czynnikiem warunkującym jakość puszki jest wieczko, coraz częściej stosowane wieczko łatwootwiera[...]

 Strona 1