Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BOLESŁAW OSIEWICZ"

Chlorowanie odpadowych frakcji 1,2-dichloroetanu z produkcji chlorku winylu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu chlorowania mieszaniny chloropochodnych stanowiących frakcję odpadową z produkcji chlorku winylu metodą dichloroetanową. Zbadano wpływ temperatury i stosunku molowego surowców na selektywność procesu. otrzymanego metodą chlorowania i oksychlorowania etylenu, powstają odpadowe strumienie chloropochodnych, stanowiące ok. 5% wag. masy produktu. Rozdziela się [...]

 Strona 1