Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK KAŹMIERCZAKA"

Dioksyny w produktach termokatalitycznego utleniania wybranych organicznych związków chloru

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ katalizatorów i temperatury na skład gazowych i ciekłych produktów reakcji utleniania kilku wybranych związków chloroorganicznych, w tym na zawartość adsorbowalnych organicznych chlorowców (AOX) oraz polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDD/Fs). W doświadczeniach stosowano katalizatory: platynowy KP-910 oraz miedziowo-cynkowy TMC 3/1. Utlenia[...]

 Strona 1