Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Waleron"

Badanie właściwości biostatycznych polimerowych materiałów opakowaniowych względem bakterii i drożdży

Czytaj za darmo! »

Izabela Steinka, Anita Kukułowicz, Magda Morawska, Maria Rutkowska, Małgorzata Waleron, Krzysztof Waleron: Badanie właściwości biostatycznych polimerowych materiałów opakowaniowych względem bakterii i drożdży. Celem pracy była ocena możliwości tworzenia biofilmu na powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych oraz sprawdzenie właściwości biostatycznych tych materiałów opakowaniowych. Badaniom poddano folie z laminatu poliamidowo/polietylenowego (PA/PE) oraz z polilaktydu (PLA) i polilaktydu pokrywanego SiOx (PLA/SiOx). Tworzenie biofilmu oraz hamowanie wzrostu drobnoustrojów przez polimery oceniano w stosunku do szczepów bakterii: Lactococcus sp., Proteus vulgaris, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus i drożdży: Candida glabrata, Candida tropicalis, przy inoculum od 103 d[...]

 Strona 1