Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ MACHEJ"

Usuwanie palnych zanieczyszczeń powietrza w aparacie z regeneratorem ciepła

Czytaj za darmo! »

Omówiono metodę obliczania współczynnika sprawności regeneratora rewersyjnego oraz wpływ podstawowych parametrów tego regeneratora na efektywność akumulacji ciepła (temperaturę osiąganą w strefie katalizatora) w procesie spalania zanieczyszczeń powietrza o różnej wartości opałowej. użą grupę zanieczyszczeń powietrza stanowią substancje palne, takie jak: tlenek węgla, tlenki azotu, rozpuszcz[...]

 Strona 1