Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD GRABOWSKI"

Synteza metanolu z CO2 i H2 na katalizatorach Cu/ZnO/AI203-ZrO2

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ sposobu preparatyki katalizatorów Cu/ZnO/Al2O3zarówno na ich aktywność katalityczną w reakcji syntezy metanolu z CO2 i H2 , jak i na ich zdolności adsorpcyjne wykazywane wobec reagentów. Określono także wpływ częściowego zastąpienia A12O3ditlenkiem cyrkonu na właściwości katalizatorów. Aktywność katalizatorów wzrasta w szeregu: Cu/ZnO/A12O3 otrzymany przez współstrącanie < Cu/[...]

 Strona 1