Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ P. MANIECKI"

Złoto jako katalizator reakcji chemicznych

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich kilku lat można było zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania nośnikowymi katalizatorami złotowymi, które są aktywne w wielu reakcjach chemicznych ważnych dla przemysłu oraz ochrony środowiska. Dokonano przeglądu najnowszych doniesień literaturowych opisujących postępy w badaniach nad procesami utleniania i uwodorniania na złocie. A review, with 150 refs., of use of Au as [...]

Podatność na redukcję Fe2O3 i nośnikowych katalizatorów Ru/Fe2O3

Czytaj za darmo! »

Za pomocą temperaturowo programowanej redukcji, analizy termicznej oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego zbadano proces redukcji tlenku żelaza(III) oraz katalizatorów Ru/ Fe2O3 w atmosferze wodoru. Wykazano, iż proces redukcji hematytu (Fe2O3) rozpoczyna się w temp. 200°C, a kończy się poniżej 400°C otrzymaniem żelaza metalicznego. Potwierdzono obecność wustytu jako produktu pośred[...]

Fizykochemiczne właściwości i aktywność katalizatorów nośnikowych typu Ni-Au/Al2O3-Cr2O3 w reakcji częściowego utleniania metanu

Czytaj za darmo! »

Zbadano fizykochemiczne właściwości katalizatorów niklowo złotowych naniesionych na Al2O3-Cr2O3. Określono wielkość ich powierzchni właściwej, podatność na redukcję, skład fazowy oraz aktywność katalityczną w reakcji półspalania metanu. Al and Cr oxides were pptd. from aq. solns. of their nitrates, calcinated at 400°C for 4 h, wet impregnated with Ni and Au salts (5% and 2%, resp.) and cal[...]

 Strona 1