Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"rafał dobrakoWski"

The Analysis of Influence of Overheating Temperature of Steel in Tundish on Thermal Field in Process of Continuous Casting of Steel Slab of J55 type


  In the paper results of numerical research of the influence of overheating temperature in tundish on distribution of temperature on the length and section of slab have been presented. In the work the effect of a degree of steel overheating in tundish on variations of metallurgical length and changes of slab temperature fields distributions has been determined. W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych wpływu temperatury przegrzania w kadzi pośredniej na rozkład temperatury na długości i przekroju pasma wlewka. W pracy określono wpływ stopnia przegrzania stali w kadzi pośredniej na zmiany długość metalurgicznej i zmiany rozkładów pól temperaturowych w paśmie wlewka. Key words: continuous casting, temperature distribution, numerical modelling Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie, rozkład temperatury, modelowanie numeryczne.􀀬ntroduction. Technological condition of in- dividual Continuous Casting of Steel (CCS) devices implements the usage of steel overheating in a tun- dish. The amount of temperature overheating affects temperature distribution within length and cross sec- tion of slab during manufacturing process. Energy of overheating delivered in initial casting phase causes the increase of metallurgical length. The alterations in temperature fields distribution in the slab gene- rate an elongation of the liquid phase beyond the straightening point of CCS device, in connection with variations of mechanical properties of sl[...]

 Strona 1