Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ A.TOMASZEK"

Skład izotopowy jako wskaźnik pochodzenia azotanów w zbiorniku zaporowym Solina

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono założenia metodyczne dotyczące wykorzystania znajomości składu izotopowego jonu azotanowego(V) do identyfikacji pochodzenia azotanów zasilających wody zbiornika zaporowego Solina ze zlewni Sanu. Na podstawie znajomości wartości stosunków izotopowych d15N i d18O w cząsteczkach azotanów stwierdzono, że udział jonów pochodzenia naturalnego (nitryfikacja w glebie) jest mniejszy [...]

 Strona 1