Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Krawczyk"

Zaawansowane procedury realizacji auditów nadzoru i recertyfikacji szj i/lub sz ś

Czytaj za darmo! »

Organizacja musi zapewnić firmie certyfikacyjnej dostęp do informacji.Międzynarodowe Forum Akredytacyjne IAF opublikowało wytyczne dotyczące warunków wdrożenia zaawansowanych procedur auditów nadzoru i recertyfikacji ASRP (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) systemów zarządzania jakością (SZJ) i/lub środowiskowego (SZŚ). Dokument obowiązuje te firmy certyfikujące i organizacje certyfikowane, które wzajemnie uzgodniły taki sposób realizacji auditów - w celu zwiększenia ich wartości dodanej. Przeprowadzanie auditów wg metody ASRP wymaga spełnienia niżej opisanych warunków oraz uzyskania zgody jednostki akredytującej. Podstawowe założenia zaawansowanej procedury auditów nadzoru i recertyfikacji Celem procedury jest umożliwienie realizacji bardziej skutecznych i efektywnych auditów zewnętrznych dla autonomicznych lub zintegrowanych SZJ i SZŚ. Sposób realizacji tego typu auditów przez organizacje certyfikujące musi być spójny z wymaganiami normy ISO 17021 , przy ustalaniu ewentualnej modyfikacji 3-letniego programu auditów. Procedura może być stosowana w na tyle dojrzałych systemach zarządzania, które są skuteczne w osiąganiu zaplanowanych celów jakościowych i/lub środowiskowych. Możliwe jest rozszerzenie zakresu stosowania procedury, ponieważ "Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zaawansowanych procedur nadzoru i ponownej certyfikacji" (Wydanie 1 IAF MD 2:2008) podaje tylko minimalne wymagania dotyczące stosowania ASRP. Instytucje certyfikujące mogą wprowadzić bardziej rygorystyczne wymagania, pod warunkiem że nie ograniczy to w nieuzasadniony sposób dostępu orga[...]

Wytyczne normy ISO 9004:2009


  Narzędzie do strategicznego zarządzania organizacją. Nowe wydanie normy ISO 9004:2009 - krok w kierunku TQM.Po "małej" nowelizacji normy ISO 9001:2000, której wynikiem było opublikowanie normy ISO 9001:2008 [1], przyszedł czas na "dużą" nowelizację normy ISO 9004:2000 [2]. Kolejne, 3 wydanie normy EN ISO 9004:2009 [3] opublikowane w języku oryginału jako PN-EN ISO 9004:2009 [4] ma zmieniony tytuł "Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego sukcesu organizacji. Podejście poprzez zarządzanie jakością" - uzasadniający zakres "dużych" zmian tego standardu. Warto w tym miejscu podkreślić ewolucyjny rozwój norm serii ISO 9000, w którym "małe" i "duże" nowelizacje następują przemiennie. Ma to na celu wcześniejsze zasygnalizowanie kierunków przyszłego rozwoju tych norm [5]. Zespół ekspertów podkomitetu technicznego ISO/TC 176/SC 2 odpowiedzialnych za aktualizację norm serii ISO 9000 ustalił, że następna "duża" nowelizacja będzie dotyczyła normy ISO 9001:2008, z planowanym terminem opublikowania ISO 9001:2015 [6]. W tym kontekście wytyczne normy ISO 9004:2009 możemy postrzegać jako zwiastun przyszłych zmian w ISO 9001:2015, które zostały wcześniej zasygnalizowane w normie ISO 10014 [7], odnoszącej się do potencjalnych korzyści finansowych i ekonomicznych w SZJ. Taki kierunek rozwoju normy ISO 9001 to kolejny krok do Globalnego Zarządzania Jakością (TQM). Norma ISO 9004:2009 przestała być rodzajem przewodnika, pomocnego przy wdrażaniu SZJ wg wymagań ISO 9001. W przeciwieństwie do "starej" normy ISO 9004:2000 nie interpretuje także wymagań normy ISO 9001:2008, podejścia procesowego i zarządzania operacyjnego - związanego z bieżącym nadzorowaniem procesów i zgodności związanych z nimi wyrobów (perspektywa krótkoterminowa). Odnosi się głównie do zarządzania strategicznego, którego celem jest osiągnięcie trwałego sukcesu organizacji w dłuższej perspektywie czasowej oraz promuje zrównoważony sposób spełniania potrzeb i oczekiwa[...]

 Strona 1