Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ViTaliJ a. TrUsoV"

Badanie eksperymentalne nad technologią produkcji wysoko wytrzymałych prętów o zmiennym przekroju ze stali niskowęglowej dla konstrukcji żelbetonowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów temperaturowo-czasowych przyspieszonego chłodzenia pasma po procesie walcowania na właściwości spawalnych wysoko wytrzymałych prętów żebrowanych oraz opracowane na tej podstawie zale- cenia prowadzące do udoskonalenia technologii produkcji prętów o zmiennym przekroju ze stali niskowęglowych, odpowiadających kategorii wytrzymałościowej A600C. The influences of parameters of rapid cooling on properties of weldable high-tensile re-bar profiles were studied and recommendations for technology perfection of periodic profiles production according to А600С durability class from low-carbon steel were given. 􀀶łowa kluczowe: walcowanie prętów żebrowanych, przyspieszone chłodzenie prętów, własności mechaniczne prętów, temperatura końca przyspieszonego chłodzenia Key words: re-bar rolling process, bar accelerated cooling process, bar mechanical properties, end temperature of accelerated cooling process.1. Wprowadzenie. W większości przypadków własności wytrzymałościowe i plastyczne prętów żebrowanych reguluje się poprzez zmiany składu chemicznego stali w dość szerokim zakresie. Istnieje także możliwość regulacji tych właściwości poprzez umocnienie drogą odkształcania na zimno lub poprzez wykorzystanie ciepła nagrzewania i walcowania, poprzez zmianę temperatury końca procesu i intensywności chłodzenia po zakończonym procesie odkształcania [1÷4]. Cały asortyment produkowanych prętów ze stali spawalnych o zmiennym przekroju, przeznaczonych na konstrukcje żelbetonowe powinien odpowiadać wymaganym własnościom mechanicznym, przy ograniczonych własnościach plastycznych. W warunkach określonych w normie STO ASChM 7-93 do cha- charakterystyk mechanicznych termicznie umocnionych prętów zbrojeniowych, dla kategorii wytrzymałości A600C są następujące wymagania: granica plastyczności (Re) oraz granica wytrzymałości (Rm) - odpowiednio nie mniej niż 600 i 740 N/mm2, przy wartości wydłuże[...]

 Strona 1