Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"CZESŁAW OSTROWSKI"

Badania klinkieru cementowego syntezowanego w wysokich temperaturach na bazie popiołu lotnego i tlenku wapnia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody produkcji klinkieru cementowego w wysokich temperaturach. Wykonane badania rentgenowskie i mikroskopowe jak również obserwacje makroskopowe wykazują, że otrzymany klinkier jest niejednorodny. Występują w nim znaczne obszary o zawyżonej lub obniżonej zawartości tlenku wapnia. Compositions (annealed) ofSiO220.7, Fe2O32.5, Al2O3 7.5, CaO 67.5, MgO 1.7, SO30.2%, saturation[...]

Otrzymywanie nowych włókien nieorganicznych

Czytaj za darmo! »

Opracowano oryginalną metodę otrzymywania włókien gipsowych polegającą na rekrystalizacji gipsu w środowisku kwasu solnego o stężeniu 6%, 8%, 10%. Nasycone roztwory oziębiano z szybkością ok. 0,2°C/min od temp. 80°C do 60°C oraz z szybkością 0,l°C/min od temp. 60°C do 20°C. Surowcem może być gips naturalny, gips syntetyczny oraz gips odpadowy z procesu odsiarczania spalin pochodzących np. z [...]

 Strona 1