Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW KEMBŁOWSKI"

Wpływ struktury emulsji na ich właściwości reologiczne

Czytaj za darmo! »

Podjęto próbę określenia zależności pomiędzy właściwościami reologicznymi emulsji a parametrami charakteryzującymi ich strukturę wewnętrzną, takimi jak stężenie fazy wewnętrznej, wielkość kropel fazy rozproszonej i rozkład tych kropel. Wykorzystano do tego celu zmodyfikowane postacie znanego z literatury modelu Pala1). Kerosene (0.65) and sunflower oil (dispersed phase volume fraction, f [...]

Własne konstrukcje specjalnych typów reometrów do badania mediów o złożonych właściwościach reologicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono konstrukcje reometrów, przyrządów do badania właściwości reologicznych płynów nienewtonowskich, takich jak roztwory i stopy polimerów, pasty, zawiesiny, emulsje, zbudowanych w Katedrze Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej. Są to: reometr kapilarny do stopionych polimerów, reometr kapilarny do roztworów i jego modyfikacje zaopatrzone w mieszadła do zawiesin szybko sedym[...]

 Strona 1