Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ KILJAŃSKI"

Przepływ płynów nienewtonowskich przez pakiety siatek filtracyjnych

Czytaj za darmo! »

Badano przepływ płynów newtonowskich i nienewtonowskich o dużych lepkościach przez pojedyncze siatki filtracyjne i pakiety siatek. Jako media doświadczalne zastosowano dwa rodzaje stopionych poli(tereftalanów etylenu) i syrop ziemniaczany (płyny newtonowskie) oraz stopiony polietylen wysokociśnieniowy jako płyn nienewtonowski. Zastosowano 14 różnych drucianych siatek filtracyjnych o gęstoś[...]

Własne konstrukcje specjalnych typów reometrów do badania mediów o złożonych właściwościach reologicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono konstrukcje reometrów, przyrządów do badania właściwości reologicznych płynów nienewtonowskich, takich jak roztwory i stopy polimerów, pasty, zawiesiny, emulsje, zbudowanych w Katedrze Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej. Są to: reometr kapilarny do stopionych polimerów, reometr kapilarny do roztworów i jego modyfikacje zaopatrzone w mieszadła do zawiesin szybko sedym[...]

 Strona 1