Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"IWONA LUDOMIRSKA-PIECHUCKA"

Komputerowy system dydaktyczny DYSKCHEM jako pomoc w nauczaniu technologii chemicznej

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano doświadczenia dotyczące zastosowania testów komputerowych w nauczaniu i sprawdzaniu wyników nauczania na kierunku politechnicznym Technologia Chemiczna. W szczególności omówiono konstrukcję testów, charakterystykę systemu komputerowego DYSKCHEM, cechy programu TEST, archiwizację sprawdzianów testowych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej w środowisku użytkowników testów. Ex[...]

 Strona 1