Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW WAWRZYNIEC SUŁKOWSKI"

Możliwości wykorzystania modyfikowanych odpadów żywicy fenolowo-formaldehydowej w technologiach oczyszczania ścieków przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Jednym z nowych rozwiązań technologicznych jest uzyskanie efektywnych flokulantów stosowanych w procesach oczyszczania ścieków na drodze modyfikacji chemicznej poprodukcyjnych odpadów żywicy fenolowo-formaldehydowej (nowolaku SE). Zbadano właściwości flokulacyjne uzyskanych polielektrolitów typu anionowego. Badania przeprowadzono dla wód dołowych z kopalni Kleofas w Katowicach, wód z obie[...]

 Strona 1