Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Sikorski"

Innowacje kluczem do sukcesu DOI:


  Innowacje jako produkty wiedzy stają się obecnie głównym źródłem korzyści ekonomicznych oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach w kraju i za granicą, jak również podstawą budowy gospodarki opartej na wiedzy. Należą do najistotniejszych czynników, warunkujących rozwój gospodarek poszczególnych krajów, jak i samych przedsiębiorstw. Decydują nie tylko o tempie i kierunkach rozwoju gospodarczego, ale też w znacznym stopniu o formach i strukturze współpracy przedsiębiorstw z innymi uczestnikami rynku. Punktem wyjścia dla innowacji jest koncepcja teoretyczna, idea. Jednak sam pomysł nie jest innowacją; aby mógł się nią stać, potrzebny jest proces, często czasochłonny i kosztochłonny. Niezbędne jest również zrozumienie znaczenia innowacji przez pracowników przedsiębiorstwa. Innowacyjne rozwiązania w formie produktów i usług wymagają poniesienia odpowiedniego wysiłku w postaci m.in. przeorganizowania dotychczasowego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, co jest związane z koniecznością przeprowadzenia zmian. W odpowiedzi na potrzeby rynku przedsiębiorstwo KB Folie Polska Sp. z o.o. podjęło się realizacji inwestycji polegającej na stworzeniu nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w podwarszawskich Brzezinach, które w perspektywie przyszłych lat pozwoli na zaprojektowanie, stworzenie i produkcję innowacyjnych rozwiązań do wykorzystania w przemyśle opakowaniowym. "Stawiamy na badania. Stawiamy na rozwój. Stawi[...]

 Strona 1