Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Wróbel"

Permakultura - inne spojrzenie na rolnictwo DOI:10.15199/2.2019.6.1


  Co to jest permakultura? Stale pogarszająca się jakość żywności i dewastacja środowiska naturalnego wskutek uprzemysłowionej produkcji stały się wyzwaniem dla wierzących w możliwość rozwiązania tych problemów. Z potrzeby przeciwstawienia się tym negatywnym tendencjom powstało w Polsce wiele wzorcowych gospodarstw ekologicznych, które budują przekonanie i zaufanie do zgodnego z naturą rolnictwa i jego produktów [10]. Permakultura - czyli trwałe (permanent) rolnictwo (agriculture) - stała się filozofią zintegrowanego projektowania środowiska i lokalnej społeczności dla wzajemnego dobroczynnego wspierania się i korzyści. Po opublikowaniu pod koniec XX wieku zasad permakultury przez Billa Mollisona, uważanego za jej ojca, zmieniło się podejście wielu ludzi do rolnictwa [9]. Z idei Mollisona czerpie inspiracje współczesna permakultura, a także rolnictwo ekologiczne na całym świecie. Jednym z rolników nadal rozwijających i wdrażających jego koncepcje w pokoleniowym gospodarstwie jest Sepp Holzer [5]. Według Billa Mollisona permakultura polega na projektowaniu i utrzymywaniu ekosystemów, które charakteryzują się bioróżnorodnością, stabilnością i trwałością. Skupia ona ludzi wytwarzających żywność i inne dobra w sposób zrównoważony, zgodny z naturą i dzielących się nimi z innymi. Wzorowanie się na naturalnych ekosystemach pozwala na stworzenie samowystarczalnych siedlisk ludzkich [8]. Współcześnie zasady permakultury znajdują znacznie szersze zastosowanie, np. przy budowaniu domów, systemów energetycznych i tworzeniu grup społecznych. Przyjmuje się, że rolnictwa zrównoważonego nie powinno się rozdzielać od zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, dlatego permakulturę traktuje się jako jedną z filozofii i praktyk ekologicznych. Wykracza ona poza zagadnienia ochrony środowiska czy produkcji żywności i ma za zadanie zgłębianie procesów naturalnych w przyrodzie i stosowanie ich jako wzorców do naśladowania [1, 4]. Zasady [...]

 Strona 1