Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN GĄSZCZYK"

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jako przedmiot stosunków umownych

Czytaj za darmo! »

Wgrudniu 2008 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. WE L 312 z 22 listopada 2008, s. 3). Państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji tych przepisów do 12 grudnia 2010 r. Zgodnie z 28 punktem preambuły tej dyrektywy Unia Europejska powinna dążyć do budowy "społeczeństwa recyklingu", która wymaga m.in. zapewnienia segregacji odpadów u źródła ich powstawiania. Wobec rozpoczynanych właśnie prac nad przygotowaniem nowej ustawy o odpadach, implementującej wspomnianą dyrektywę, warto wskazać na rozwiązania, które mogłyby poprawić efektywność "segregacji u źródła". Selektywne zbieranie odpadów stanowi obowiązek wynikający z art. 10 ustawy z 27 kwietnia 2001 r[...]

 Strona 1