Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena ANKIEWICZ-KOPICKA"

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w środowisku


  Gdzie stary trzewik szpilki szczerzy, Monika KULESZA-CISIAK, Joanna WIECZOREK Gdzie zardzewiały nocnik leży, Gdzie na cykorii kwiat niebieski Falując, siada paź królewski [...] I smród, i żar, i końskie żebra Albo zbielały kundla szkielet I potłuczone szkło butelek… Julian Tuwim, Kwiaty polskie.Scenariusz lekcji do wykorzystania na godzinach wychowawczych lub lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Cele: Ogólne: dostrzeganie 􀁺 wpływu działalności człowieka na środowisko i przyswojenie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działań proekologicznych, 􀁺 rozwijanie samodzielności i zaradności uczniów w sytuacjach społecznych, 􀁺 kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 􀁺 promocja działań ekologicznych realizowanych w szkole. Szczegółowe: Uczeń zna pojęcia: 􀁺 ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), 􀁺 ogniwo galwaniczne, 􀁺 dioksyny, 􀁺 efekt szklarniowy, 􀁺 smog, 􀁺 dziura ozonowa. Uczeń potrafi : 􀁺 klasyfikować ZSEE, 􀁺 wskazać pierwiastki chemiczne, wykorzystywane do produkcji sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii, a także ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko, 􀁺 określić wpływ freonu na ozonosferę, 􀁺 wyjaśnić działanie metali ciężkich na organizm człowieka i środowisko, [...]

 Strona 1