Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Martina DONATOVA"

Efficient Arrangement of Field Coils for Rotational Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Billets

Czytaj za darmo! »

Induction heating of nonmagnetic cylindrical billets rotating in uniform magnetic field before their hot forming belongs to modern industrial technologies characterised by higher efficiency than classical ways of heating. The paper presents an integrodifferential model of the process. The suggested algorithm of calculation is illustrated by an example whose results are discussed. Streszczenie. Nagrzewanie indukcyjne paramagnetycznych cylindrycznych wsadów obracanych w jednorodnym polu magnetycznym jest nowoczesną technologią obróbki wstępnej przed formowaniem na gorąco. Charakteryzuje się ona wysoką sprawnością energetyczną. W artykule omówiono różniczkowo-całkowy model procesu. proponowany algorytm zilustrowano przykładem i przedyskutowano wyniki eksperymentu. (Konstrukcja efektywny[...]

Pumps of molten metal based on magnetohydrodynamic principle for cooling high-temperature nuclear reactors

Czytaj za darmo! »

Pumps of molten metals based on magnetohydrodynamic principle represent an advantageous alternative to classical rotational pumps used for cooling of some types of nuclear reactors. The paper deals with the mathematical and computer modelling of their operation. The theoretical analysis is illustrated by an example whose results are discussed. Streszczenie. Magnetohydrodynamiczne pompy do płynnych metali to obiecująca alternatywa do klasycznych pomp rotacyjnych używanych w obwodach chłodzących niektórych typów reaktorów jądrowych. W artykule opisano matematyczny i numeryczny model takiej pompy. Analizę teoretyczna zilustrowano przykładowymi wynikami obliczeń. Omówiono wyniki obliczeń pod katem optymalnej konstrukcji pompy magnetohyrodynamicznej. (Magnetohydrodynamiczne pompy do płynn[...]

Integrodifferential model of induction heating of nonmagnetic cylindrical billet rotating in uniform magnetic field

Czytaj za darmo! »

Induction heating of nonmagnetic cylindrical billets rotating in uniform magnetic field before their hot forming belongs to modern industrial technologies characterised by higher efficiency than classical ways of heating. The paper presents an integrodifferential model of the process. The suggested algorithm of calculation is illustrated by an example whose results are discussed. Streszczenie. Indukcyjne nagrzewanie cylindrycznych detali wirujących w jednorodnym polu magnetycznym to nowoczesna technologia o wyższej efektywności niż klasyczne techniki nagrzewania. W artykule przedstawiono różniczkowo-całkowy model matematyczny procesu nagrzewania, zaproponowano algorytm symulacji numerycznych i przedyskutowano otrzymane wyniki. (Różniczkowo-całkowy model matematyczny procesu nagrzewan[...]

 Strona 1