Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Oleksandr BUTKEVYCH"

Power system operation control based on synchronized phasor measurements

Czytaj za darmo! »

This paper presents some aspects of Interconnected Power System (IPS) operation control problem’s solving along with cost minimization of implementation of contemporary Wide Area Measurement System. This is related to the IPS dominant eigenfrequencies’ determination as well to monitoring of steady-state stability margin. In order to determine (a priori) mentioned eigenfrequencies the IPS transient conditions’ simulation and spectral analysis were used. For monitoring of mentioned stability margin the special models in Kolmogorov-Gabor polynomial’s form were created. Streszczenie. W pracy przedstawiono pewne aspekty sterowania systemem elektroenergetycznym z uwzględnieniem minimalizacji kosztów współczesnego rozległego systemu pomiarowego. Jest to związane z wyz[...]

Monitoring of operational parameters of interconnected power systems

Czytaj za darmo! »

One approach to the detection of the threat to Interconnected power systems’ stability in the form of oscillatory instability is presented. The instability threat can be detected in real time by contemporary monitoring of subsystems and the use of the proper data processing procedures. Streszczenie. Przedstawiono procedurę wykrywania zagrożeń niestabilności złożonych systemów elektroenergetycznych. Oscylacje o małej częstotliwości związane z oscylacjami występującymi w grupach generatorów mogą prowadzić do niestabilności systemu. Pokazano, że tendencja do niestabilności może być wykrywana w czasie rzeczywistym przez odpowiednie monitorowanie systemu. (Monitorowanie parametrów operacyjnych systemów elektroenergetycznych) Keywords: Interconnected power system’s operational condition parameters, monitoring, low-frequency oscillations, oscillatory instability. Słowa kluczowe: System elektroenergetyczny, monitoring, drgania niskoczęstotliwościowe , niestabilność oscylacyjna. Introduction It is known that low-frequency oscillations of Interconnected Power System (IPS) operational condition parameters can lead to the IPS oscillatory instability [1,2]. Such oscillations are associated with the antiphased oscillations with IPS’s eigenfrequencies of corresponding generators’ groups. Information about a danger ’s emergency of the IPS oscillatory instability is very important for the IPS dispatch staff. Some features of proposed approach The IPS oscillatory instability is connected with the increase of amplitudes of low-frequency components of the operational condition parameters’ oscillations that leads to the increase of amplitudes of the resultant oscillations to the unallowable values. The spectral analysis methods’ usage is proper in the cases of the stationary random processes. As to the IPSs’ processes they are considered as stationary only on certain time intervals. That causes some rest[...]

 Strona 1