Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ GÓRNIAK"

Czujniki i przetworniki pomiarowe w sieci przemysłowej M2 M

Czytaj za darmo! »

Powszechnie stosowaną praktyką w wymianie informacji pomiędzy elementami systemów technicznych jest wykorzystywanie połączeń kablowych, w których sygnały elektryczne, bądź rzadziej optyczne, przenoszą dane [1-3]. W poszczególnych systemach transmitowana informacja może mieć postać zarówno analogową, jak i cyfrową, a jej nośnikiem mogą być sygnały analogowe lub cyfrowe. Do przesyłania danych [...]

Ocena jakości energii elektrycznej w obiektach przemysłowych - badania eksperymentalne DOI:10.15199/ELE-2014-099


  Rozwój nowych technologii w zakresie wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej, z jednej strony umożliwia zwiększenie efektywności energetycznej, zaś z drugiej strony istotnie zmienia charakterystyki energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych. Przede wszystkim zauważalny jest stały wzrost liczby i mocy odbiorników o nieliniowych charakterystykach oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie odnawialnych i rozproszonych źródeł energii elektrycznej. W tym kontekście należy wspomnieć zwłaszcza o energetyce wiatrowej i, w dalszej kolejności, solarnej. Efektem tych zmian są obserwowane coraz większe poziomy zniekształceń napięć i prądów w systemach elektroenergetycznych, problemy z bilansowaniem mocy związane ze zmienną i trudną do kontrolowania mocą źródeł i związane z tym możliwe zmiany częstotliwości składowej podstawowej. Towarzyszy temu rozwój technik informacyjnych oraz nowych technologii w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów, komunikacji, sterowania itp. Połączenie wyżej wspomnianych technik i technologii umożliwia integrację różnych elementów złożonego systemu elektroenergetycznego, prowadząc do powstania w pełni inteligentnych systemów elektroenergetycznych (ISE). Istotnym elementem tych systemów będzie inteligentna infrastruktura pomiarowa [1], umożliwiająca dwukierunkową komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku energii elektrycznej. Dodatkowo, aby zwiększyć korzyści związane z integracją licznych rozproszonych źródeł energii elektrycznej, często o małej mocy oraz ograniczyć problemy związane z niezawodnością dostaw dla kluczowych odbiorców (szpitale, centra danych, systemy bezpieczeństwa), proponuje się wprowadzanie lokalnych podsystemów elektroenergetycznych o wyraźnie określonych elektrycznie granicach, zawierających rozproszone źródła energii elektrycznej i odbiorców o różnym charakterze, czyli [...]

 Strona 1