Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław KOMOROWSKI"

Simplified theoretical analysis of measuring systems for eddy current testing of low conductivity materials

Czytaj za darmo! »

This paper deals with simplified theoretical analysis of two measuring systems for eddy current testing of low conductivity materials. Simple mathematical models of the compensating and self-comparing probes have been presented. The expressions obtained can be used in procedures of reconstruction of the interior structure of an object under investigation. Streszczenie. Praca poświęcona jest upr[...]

Aproksymacje sygnałów otrzymywanych w wiroprądowych metodach badań nieniszczących

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono podstawowe rodzaje sygnałów wyjściowych uzyskiwanych przy wykorzystaniu metod wiroprądowych do badań nieniszczących. Przedstawiono aproksymacje tych sygnałów dla przetworników o budowie osiowosymetrycznej oraz dla przetworników wykorzystujących metodę samoporównawczą. W obu przypadkach porównano wyniki teoretyczne i eksperymentalne. Abstract. In this paper fundamental types of [...]

The Method of Approximation of Measurement Characteristics Obtained in Non-Destructive Testing

Czytaj za darmo! »

In this paper basic types of measurement characteristics obtained in nondestructive testing, regardless of a method used, have been considered. Situations, in which methods of approximations based on Gaussian, Green and Cauchy functions are applied, have been mentioned. The new method of approximation of measurement characteristics, which have a character of central and not-central distribution has been proposed. Streszczenie. W pracy omówiono podstawowe rodzaje przebiegów pomiarowych otrzymywanych niezależnie od stosowanej metody badań nieniszczących. Wymieniono sytuacje, w których stosowane są metody aproksymacji oparte na funkcjach Gaussa, Greena i Cauchy’ego. Zaproponowano nową metodę aproksymacji przebiegów pomiarowych mających charakter rozkładu centralnego i niecentralneg[...]

Differential eddy current transducer with high spatial resolution

Czytaj za darmo! »

In this paper FEM simulations of two differently sized eddy current differential transducers are presented. A 3D-finite element software package was used to analyse various configurations of the excitation coils and select optimal design. Numerical analysis was verified by measurements of INCONEL thin plates. A set of experiments were carried out in order to prove usability of the transducer. S[...]

Numerical simulation of eddy current problems in magnetic induction tomography

Czytaj za darmo! »

Magnetic induction tomography (MIT) is a non-invasive technique for mapping the electrical properties of tissues. MIT is based on the measurement of perturbations of an alternating magnetic excitation field by the eddy currents induced in a conducting object exposed to the field. In this paper a simulation study of MIT is presented. Different aspects of using the finite element method to solve t[...]

Numerical simulations and experimental results for Magnetic Induction Tomography system

Czytaj za darmo! »

In this paper we present effective numerical method of the electromagnetic field analysis by applying finite element method in 3-D problem related to Magnetic Induction Tomography system developed and constructed at the West Pomeranian University of Technology, Szczecin. We compare results of simulations with measurements for low conductive objects. Streszczenie. W pracy przedstawiamy metodę numerycznej analizy pola elektromagnetycznego wykorzystującą elementy skończone do rozwiązywania trójwymiarowych zagadnień związanych z układem magnetycznej tomografii indukcyjnej, zaprojektowanym i zbudowanym w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Porównujemy wyniki symulacji i pomiarów wykonanych dla słaboprzewodzących obiektów. (Symulacje numeryczne i wyniki pomiarów [...]

 Strona 1