Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek ALEKSANDER"

The security of data transmission over telecommunication networks based on advanced data encryption methods

Czytaj za darmo! »

An analysis of the data transmission security systems currently used in telecommunication networks was conducted. The features of cipher cryptanalysis based on elliptic curves are presented, in a that case possibilities construction of hardware based on FPGA. The testing of tool allowed to estimate time, necessary for the analysis of cipher, and comparison speed of hardware and software implementation. Streszczenie. Przeprowadzono analizę systemów bezpieczeństwa transmisji danych stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych. Przedstawiono cechy charakterystyczne krytpoanalizy szyfrów opartych na krzywych eliptycznych, w tym możliwości budowy odpowiedniego sprzętu bazowanego na FPGA. Testowanie urządzenia pozwoliło ocenić czas, potrzebny dla analizy szyfru, i porównać szybkość sprzętowej[...]

Algorithms of topology building in the Wireless Sensor Networks

Czytaj za darmo! »

The wireless sensors networks makes possible creation of different network topologies. Such construction associations is possible between the network elements, to provide the minimum fence of force through settings. It is particular substantial, one of main queries before WSN (Wireless Sensor Network) and have a long time labor of settings, without the exchange of source of energy. Application of such building topologies algorithms which will allow on a rational manage energy is substantial consequently. Streszczenie. Bezprzewodowe sieci czujników umożliwiają tworzenie różnych topologii sieciowych. Możliwe jest takie zbudowanie połączeń pomiędzy elementami sieci aby zapewnić minimalny pobór mocy przez urządzenia. Jest to szczególnie istotne, gdyż jednym z głównych wymagań wobec WSN ([...]

Synthesis and Optimization of Neural Network Parameters for Control of Non-linear Objects DOI:10.12915/pe.2014.05.047

Czytaj za darmo! »

The possibility of using artificial neural network (ANN) for the construction of precise control of dynamic objects with variable parameters is considered. Approach to the synthesis of topology and learning algorithm based on recurrent Elman’s ANN with auxiliary feedback is suggested. The results of modeling of ANN operation in the system of control guided by large-sized antennas are given. Streszczenie. Opisano możliwość wykorzystania sztucznej sieci neuronowej (SSN) do precyzyjnego sterowania dynamicznych obiektów o zmiennych parametrach. Przedstawiono syntezę topologii i uczenia algorytmu opartego na SSN Elmana z dodatkowych informacji. Zaprezentowano wyniki modelowania SSN do zarządzania systemem pozycjonowania dużych anten. Synteza i optymalizacja parametrów sieci neuronowych do sterowania nieliniowych obiektów Keywords: antenna's rotating device, neural network, Hexapod, pointing error. Słowa kluczowe: Antena obrotowa, sieci neuronowe, Hexapod doi:10.12915/pe.2014.05.47 Introduction Precise control of complex dynamic objects often associated with technical difficulties of determining the number of real objects parameters that may change due to various factors. In such systems it is difficult to achieve the control with optimal parameter regulator settings constructed by classical methods, e.g., PID control to achieve the desired precision value in all possible ranges. Mathematical apparatus synthesis of control systems often is very complicated for complex mechanical systems with dynamic multidimensional interrelated nodes. The control parameters are often selected by trail-and-error approach. There are many methods and algorithms of self adjustment for PID controllers but the results of them lead to significant complication of algebraic computation with the introduction of many new parameters of the system [1]. An alternative to the classical methods of the control could be the mathematical apparatus of artificial [...]

 Strona 1