Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA BATOG "

Enzymatyczny sposób zaklejania kompozytów lignocelulozowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem lakkazy w procesie enzymatycznej aktywacji i łączenia surowców lignocelulozowych w kompozyty płytowe. Wykorzystano paździerze lniane i konopne oraz lakkazę z grzyba Aspergillus sp. Ustalono metody procesu aktywacji i łączenia surowców przez wyznaczenie parametrów obróbki i prasowania oraz określenie wpływu na wzmocnienie działania lakkazy - dod[...]

Nanolignina jako czynnik antybakteryjny oraz blokujący promieniowanie ultrafioletowe w wyrobach włókienniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymaniem lignin o strukturze nano oraz ich wykorzystaniem w procesie wykańczalniczym wyrobów włókienniczych, w celu nadania produktom wielofunkcyjnych właściwości barierowych, chroniących przed promieniowaniem UV i właściwości antybakteryjnych, nie powodując przy tym pogorszenia właściwości biofizycznych tkanin, gwarantujących komfort i pozytywne oddziaływ[...]

The efficiency of physical-chemical pretreatment of sorghum and miscanthus biomass in the production of 2nd generation bioethanol Wydajność fizyczno-chemicznej obróbki biomasy sorgo i miskanta w produkcji bioetanolu II generacji DOI:10.15199/62.2016.9.4


  Sorghum and miscanthus biomass was disintegrated and then subjected to chem. pretreatment (satn. with dil. H2SO4 and lactic acids, pressure steam explosion). The optimum value of grain size was below 1.8 mm, H2SO4 concn. 2%, acidic treatment time 10 min, steam treatment temp. 134°C and time 60 min. Przeprowadzono badania nad wpływem fizyczno- chemicznej obróbki surowców lignocelulozowych (sorgo, miskant) na proces produkcji bioetanolu. Surowce poddano rozdrobnieniu, a następnie obróbce polegającej na nasyceniu rozcieńczonymi kwasami i działaniu pary pod ciśnieniem w autoklawie. Określono wpływ kwasu siarkowego i mlekowego (stężenie, czas inkubacji) oraz procesu autoklawowania (temperatura, czas) na zawartość uwolnionych cukrów redukujących. Zarówno rozdrabnianie, jak i chemiczna obróbka wpływały na wydajność produkcji etanolu z surowców lignocelulozowych. Etanol wytwarzany z surowców organicznych jest odnawialnym i czystym źródłem energii. Jest on używany jako paliwo, a także jako surowiec chemiczny, kosmetyczny i farmaceutyczny. Wytwarza się go z ziaren zbóż i kukurydzy, ziemniaków oraz buraków cukrowych. Użycie tych surowców na cele bioenergetyczne jest jednak sprawą kontrowersyjną, gdyż powoduje zmniejszenie areału ziemi uprawnej pod produkcję żywności i paszy. Roślinami alternatywnymi dla produkcji bioetanolu mogą być inne rośliny, takie jak sorgo i miskant. Ich duża wartość kaloryczna i wysokie plony suchej biomasy sprawiają, że stanowią one odpowiedni surowiec do produkcji biopaliw (rys. 1). Sorgo jest jednoroczną rośliną osiągającą wysokość 4 m. Jej wartość odżywcza jest mniejsza niż kukurydzy, ale jest ona lepiej przystosowana do uprawy na glebach słabej jakości, a także w rejonach suchych o niskim poziomie opadów atmosferycznych (poniżej 550 mm). Biomasa sorgo zawiera znaczną ilość monosacharydów (głównie fruktozy 9,75%) i charakteryzuje się wysokimi plonami suchej masy (28 t/ha) w tzw. mleczno-woskowej fazie nas[...]

 Strona 1