Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JACEK CHOLEWA"

Aspekty termiczne wzmacniaczy dużej mocy oraz ich systemów chłodzenia w radarach z anteną aktywna pasma S

Czytaj za darmo! »

We współczesnych urządzeniach radiolokacyjnych, zwłaszcza o zastosowaniu militarnym, rezygnuje się z nadajników centralnych bazujących na lampach z falą bieżącą (traveling wave tube), na rzecz nadajników półprzewodnikowych (solid state transmitter) lub radarów z anteną aktywną, w której struktury promieniujące (wiersze lub kolumny) zasilane są z własnych wzmacniaczy mocy. Wzmacniacz mocy sta[...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S. Część 5. System diagnostyczny

Czytaj za darmo! »

Prezentowany system diagnostyczny aktywnej anteny radiolokacyjnej obejmuje tory nadawcze zasilające szesnastowierszową strukturę promieniującą. Każdy wiersz struktury promieniującej ma dwa wejścia, do których docierają sygnały wzbudzania, wzmocnione w torach nadawczych modułów nadawczo- odbiorczych. Realizacja założonego kształtu oraz położenia w przestrzeni charakterystyki nadawczej wymaga wytworzenia na wyjściach modułów odpowiedniego rozkładu amplitud i faz sygnałów wzbudzenia. Uzyskuje się to przez sterowanie charakterystykami transmisyjnymi modułów w zakresie amplitudy i fazy. W opisywanym modelu anteny aktywnej charakterystyki amplitudowe są stałe i realizują dyskretny rozkład na wejściach struktury promieniującej. Charakterystyki fazowe są modyfikowane poprzez odpowiedn[...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S.Część 2. System odbiorczy.

Czytaj za darmo! »

System odbiorczy anteny radiolokacyjnej wykorzystuje do odbioru sygnałów radiolokacyjnych szesnastowierszową strukturę promieniującą. W każdym z wierszy struktury promieniującej są dwa wyjścia sygnału, do których dochodzą sygnały odebrane z przestrzeni, zsumowane w symetrycznych względem siebie strukturach sumatorów. Symetria struktur sumatorów zapewnia synfazowość sygnałów na obydwu wyjściach wiersza, dzięki temu jest możliwe kształtowanie azymutalnych charakterystyk odbiorczych sumacyjnych i różnicowych. W pobliżu wyjść z wierszy antenowych są umieszczone trójramienne cyrkulatory spełniające rolę przełączników nadawanie- odbiór, rozdzielające kierunki transmisji sygnałów nadawanych i odbieranych. Do ramienia odbiorczego cyrkulatora jest włączony małoszumny wzmacniacz wstępny[...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S. Część 3. System nadawczy

Czytaj za darmo! »

System antenowy aktywnej anteny radiolokacyjnej według koncepcji opisanej w części 1 artykułu [1] wykorzystuje do nadawania radiolokacyjnych sygnałów sondujących szesnastowierszową strukturę promieniującą. Do każdego z wierszy struktury promieniującej nadawczego systemu antenowego są doprowadzane sygnały impulsowe o określonej amplitudzie i fazie, wytwarzane w blokach formowania wiązki nadawczej. W systemie zastosowano układ symetrycznego pobudzania struktury promieniującej przez sygnały wytwarzane w dwóch niezależnych blokach formowania wiązki nadawczej. Takie rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie mocy wypromieniowywanej w przestrzeń, dzięki zmniejszeniu strat w liniach doprowadzających moc do struktury promieniującej i zmniejszeniu strat w układach składania mocy w modułach. [...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S. Część 6. Pomiary charakterystyk antenowych odbiorczych i nadawczej

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem poprzednich pięciu komunikatów na temat aktywnej anteny radiolokacyjnej na pasmo S. Część pierwsza cyklu artykułów [1] przedstawia koncepcję systemu anteny aktywnej, druga część [2] szczegółowo przestawia rozwiązanie systemu odbiorczego, trzecia część [3] opisuje system nadawczy anteny, część czwarta [4] dotyczy systemu zasilania natomiast część piąta [5] omawia system diagnostyki i sterowania anteny. Sprawdzeniem poprawności koncepcji anteny aktywnej jest uzyskanie wymaganych charakterystyk antenowych zarówno nadawczej, jak i odbiorczych w paśmie pracy urządzenia oraz jego bezawaryjna praca w czasie pomiarów.Wramach przypomnienia zostanie krótko przedstawiona koncepcja systemu anteny aktywnej. Struktura systemu Koncepcja system antenowego[...]

 Strona 1